MĚŘICÍ TECHNIKY:

Rentgenové práškové difraktometry


Rentgenové práškové difraktometry firmy Bruker umožňují kvantitativní strukturní analýzu polykrystalických a práškových materiálů pro aplikace ve vědě i rutinní analýzy v průmyslu.

Nabízené difraktometry zahrnují rodinu přístrojů D8 ADVANCE, D8 ENDEAVOR pro kontrolu procesů a kvality v průmyslu a stolní difraktometr druhé generace D2 PHASER.

Stránky difraktometrů Bruker


      • D8 ADVANCE
      • D8 ENDEAVOR
      • D2 PHASER

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: