MĚŘICÍ TECHNIKY:

Mikroskopie skenující sondou, AFM


AFM/STM systémy od firmy Bruker Nano Surfaces, jejíž jsme výhradním dodavatelem, jsou nejpoužívanějšími přístroji tohoto typu na našem trhu a společnost Bruker toto portfolio se neustále aktivně rozšiřuje. O tom svědčí nedávné akvizice společností Anasys (nanoIR AFM) a JPK (platforma bioAFM NanoWizard).

Naše přístroje zahrnují všechny nejčastější techniky měření, často v originálním proprietárním provedení Bruker, které umožňuje zvýšené rozlišení, větší možnosti aplikace, nebo snadnější použití. Možné metody jsou například měření topografie (ScanAsyst), měření mechanických vlastností (PeakForce QNM), měření elektrických vlastností (PeakForce TUNA), povrchového potenciálu (PeakForce KPFM), identifikace materiálů pomocí IR spektroskopie v nano rozměrech (PeakForce IR), měření elektrochemického potenciálu v nano rozměrech (SECM) atd.

Stejnou verzatilitu, jakou máme v metodách, máme i v přístrojích. Naše portfolio zahrnuje specializované přístroje pro měření biologických materiálů a tkání, měření malých i velkých vzorků, Ramanovu spektroskopii a TERS, IR spektroskopii atd. Úplnou specialitou je pak nízkoteplotní LT-STM/AFM firmy Createc.

Stránky AFM Bruker a JPK Instruments


      • ForceRobot® 300
      • CellHesion® 200
      • NanoTracker 2 a OT-AFM Combi systém
      • Dimension IconIR™
      • Dimension XR
      • Dimension Icon
      • Dimension FastScan
      • Dimension Edge
      • Dimension FastScan Bio
      • NanoWizard 4 BioScience AFM
      • NanoWizard® NanoOptics
      • NanoWizard ULTRA Speed 2
      • NanoWizard sense+
      • NanoWizard® V BioScience
      • nanoIR3-s
      • nanoIR3
      • NanoRacer High-Speed AFM
      • Innova
      • MultiMode 8-HR
      • LT-STM a AFM CreaTec

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: