MĚŘICÍ TECHNIKY:

Chemická depozice z plynné fáze - CVD


Metody chemické depozice z plynné fáze mají nezastupitelnou úlohu pro přípravu řady materiálů.

Přístroje Moorfield řady nanoCVD se specializují na uhlíkové materiály: grafén a nanotrubky.

 


      • nanoCVD Moorfield

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: