KATEGORIE MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ:

Magnetická rezonance


V zastoupení divize Biospin firmy Bruker Vám nabízíme analytické přístroje pro Nukleární magnetickou rezonanci NMR a elektronovou paramagnetickou rezonanci EPR.

Elektronová paramagnetická rezonance
      • ELEXSYS-II
      • EMXplus
      • EMXmikro
      • EMXnano
      • e-scan
Nukleární magnetická rezonance
      • Avance Neo
      • Avance III HD
      • Avance III HD - NanoBay
      • Fourier 300 HD
      • Fourier 80
      • DNP-NMR

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: