AKTUÁLNĚ:

Real-time AFM zobrazování - NanoRacer


Nová kapitola vysokorychlostního AFM: Molekulární dynamika zobrazená v reálném čase rychlostí 50 snímků za vteřinu

Bruker představil nový systém NanoRacer navržený pro rychlé zobrazování dynamických dějů. V kapalině může dosáhnout rychlosti až 50 snímků za vteřinu, na skenovacím poli 100 x 100 nm s 10 tisíci pixely. NanoRacer stanovuje novou laku high-end AFM díky fototermální excitaci raménka, nové architektuře XYZ ohybových piezoskenerů a pozičním senzorům všech os s nejnižším šumem. Nejnižší síly a nejvyšší rozlišení v kombinaci se špičkovou stabilitou jej dělají ideálním pracovním strojem pro pokročilé aplikace a výzkum v oblasti makromolekul jako například:

• vázání jednotlivých molekul
• dynamika dvourozměrného uspořádání proteinů
• sledování enzyMatické aktivity
• DNA origami
• proteinové interakce
• motorové proteiny a přenos přes membrány
• morfologie a dynamika virů a bakterií

Více na webu výrobce NanoRacer

(Odjímatelný skener usnadňuje přípravu vzorku mimo samotné AFM)

Další aktuální příspěvky:
  • Nový PI 89 SEM PicoIndenter

  • Nový super-rezoluční mikroskop Vutara VXL

  • Článek o high resolution DNA v časopise Nature


  • Archiv minulých příspěvků je zde

      Kontakty:


    Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

    e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:         on line schůzka: